Klor till pool - bra att veta om klorering

VIlket pH-värde är optimalt för poolen och vad ska tänka på när jag ska köpa klor till pool? Vad är det för skillnad på bundet klor och fritt klor och hur förbrukas egentligen kloret i poolen? Det och lite till får du reda på här!

Hur man adderar klor till poolen

Klor används i poolen för att hålla vattnet rent och klart. Det finns olika sätt att applicera klor till poolen. Med klorpuckar kan du själv dosera kloret i poolen. Men vill du göra det enklare kan du använda automatiserade system som kontinuerligt mäter klorhalten och doserar rätt mängd klor, då används flytande klor.

Kloret förbrukas kontinuerligt i poolvattnet, hur mycket klor som förbrukas beror bland annat på poolens storlek, solljus, vattentemperatur samt hur mycket poolen används. När man säger att klor förbrukas betyder det inte nödvändigtvis att kloret försvinner från vattnet på en gång. Det finns nämligen fritt och bundet klor.

Fritt klor är det klor som adderas i bassängen och angriper bakterier och föroreningar. När kloret har verkat övergår det till bundet klor eller kloraminer. Det är kloraminer eller bundet klor som luktar “simhall” och kan ibland vara det som orsakar irritation i ögon och slemhinnor, bundet klor gör heller inte någon nytta för poolhygienen. Den höga klorhalt som följer en chockklorering försvinner vanligtvis relativt snabbt i en utomhuspool men kan med fördel också sänkas med klorsänkningspreparat eller genom att späda ut det klorerade vattnet. Hur du mäter klorhalten och vilka värden som du ska eftersträva i din pool kan du läsa mer om lite längre ner i texten.

Vattenvärden och säkerhet

När det kommer till vattenvärden är pH-värde ett centralt begrepp. PH-värdet anger hur surt eller basiskt vattnet i poolen är. Skalan för pH går från 1-14 där 1 är surt och 14 är basiskt. Det optimala värdet* för en pool ligger mellan 7,4 - 7,5 på skalan, men mellan 7,2 - 7,8 är acceptabelt att bada i. Ligger värdena utanför detta är det inte lämpligt att bada i poolen.

Precis som med alla andra kemikalier ska klortabletter och andra poolkemikalier självklart förvaras så att inte barn eller husdjur kan komma åt dem.

Det är ganska ovanligt att vara allergisk mot klor. De flesta som upplever att de har problem med att bada i klorerat vatten är dock känsliga mot klor. Med rätt värden i poolen minskar vanligtvis problemen. Skulle man vara allergisk mot klor finns alternativ till klor i poolen att tillgå.

Mäta klorhalten i poolen
Precis som att det finns olika sätt att addera klor till poolen finns det olika sätt att mäta klorhalt i poolen. Ett av de enklaste och smidigaste sättet att mäta klorhalten är med Poolkungens Ecotest. Andra lösningar är Poolkungens testset med tabletter som också gör det mycket enkelt att mäta badvattnets värden.

Har du fler frågor om att köpa klor till pool, vilka pooltillbehör eller rengörings-anläggningar som kan passa era behov? Tveka inte att kontakta oss på Poolkungen eller läs mer om våra produkter i vår kundbutik online!

*Riktvärden från Socialstyrelsen vid ett pH-värde av 7,4 och pooltemperatur upp till 35°C