Poolkemi

symbol_poolkemi.jpg Poolkemi - idealiska värden att hålla koll på!

Vilka är idealvärdena för min pool?

pH 7,0 - 7,4
Fritt klor 0,5 - 1,0 ppm
Bundet klor 0,5 - 10 ppm
Alkalinitet 80 - 120 ppm
Kalkhalt 120 - 200 ppm
Cyanursyra 25 - 50 ppm
   

Använd alltid av PoolKungen godkända/rekommenderade kemiprodukter
i samband med poolvård!

Bra kemibalans i poolen
förlänger livslängden på linern!

Om du sköter din poolkemi enligt instruktionerna är hållbarheten på din liner minst 10 år.

pH-värde

Läs mer här »

Alkalinitet

Läs mer här »

Fritt klor

Läs mer här »

Bundet klor

Läs mer här »

Cyanursyra

Läs mer här »

Saltklorinator

Läs mer här »