symbol_vinter.jpg Vinterstängning av pool

På vintern när poolen inte används så ska den ”vinterstängas” och täckas för.
Detta för att minimera risken för till exempel frysskador på poolutrustningen.

När vinterstänga?

Läs här »

Bräddavlopp

Så gör du »

Ledningar

Så gör du »

Sandfilter

Så gör du »

Värmare

Så gör du »

Pooltäckning

Så gör du »

Poolbelysning

Så gör du »

Vintertäckning

Så gör du »