Poolens cirkulationssystem

Cirkulationssystemet i våra pooler

Det viktigaste för din pool är cirkulationssystemet. Det ger dig ett kristallklart, rent och varmt vatten att bada i. Vi dimensionerar alltid reningen i våra poolpaket så att allt vatten i poolen renas fyra till fem gånger per dygn!

1. Bräddavlopp

Genom bräddavloppet sugs vattnet ut till reningsverket. Silkorgen fångar upp ev. skräp som löv och liknande.
 

2. reningsverk

Reningsverket består av pump med sandfilter för bästa rening. Här fastnar alla små partiklar.
 

3. Vattenrening med UV-C ljus

UV-C ljuset minskar klorbehovet med upp till 80% och är ett mycket populärt tillval.
 

4. Värme

Poolvärmepumpen värmer upp poolen kostnadseffektivt och är det populäraste alternativet. Pumpen kan ge mer än sju gånger tillbaka per satsad krona i energitillförsel.

5. Solfångare

Är ett mycket effektivt sätt att värma poolen med.
Dessutom är det miljövänligt.
 

6. Elvärmare

Elvärmaren är det enklaste sättet att värma upp poolen med, men är det mer kostsamma alternativet i längden.
 

7. Värmeväxlare

För er som har vattenburen värme i  huset kombinerat med t. ex. bergvärme kan en värmeväxlare vara ett bra alternativ.
 

8. Inlopp

Genom inloppen kommer det rena och uppvärmda vattnet tillbaka till poolen.