Åttaformad poolstomme

Poolstommen till de åttaformade poolerna är tillverkad av varmgalvaniserad plåt och ytbehandlad enligt högsta industristandard med skyddslack och polyester vilket gör den extra beständig.

Simma lugnt med 35 års garanti!

Kvalitet i världsklass gör att vi lämnar 35 års garanti på denna stomme. När man gräver ut för en åttaformad pool så görs hålet endast 20 cm större än poolen runt om.
Detta utrymme fylls sedan med torrblandad cement (magerbetong) vilket gör att poolen står emot ensidigt marktryck vid en ev. tömning utan problem.

Montering av åttaformad pool kan göras på en bädd av stenmjöl eller en gjuten bottenplatta.

Principskiss för åttaformad pool

Den åttaformade poolen kan monteras antingen på en packad stenmjölsbädd eller på en gjuten betongplatta. Det hål som skall schaktas för poolen skall vara 20 cm större runt om hela poolen. Poolen är självbärande vilket innebär att den kan monteras helt nedgrävd, helt ovanmark och allt däremellan. Vid behov skall dränering göras för att undvika att poolen blir stående i vatten.

atta-skiss1.jpg atta-skiss2.jpg atta-skiss3.jpg atta-skiss4.jpg

 Principskiss


 
  Ovan mark


 
  Till hälften nedgrävd


 
  Helt nedgrävd


Stenmjölsbädd

Den packade stenmjölsbädden skall bestå av ett 200 mm tjockt lager av stenmjöl, 0-2 mm storlek. I stenmjölsbädden skall sedan poolens balk grävas ned. Det är denna balk som ger poolen dess form. Poolbotten isoleras med en hård cellplast med en maximal tjocklek på 20 mm.

Betongplatta

Den gjutna betongplattan skall vara 120 mm tjock och armerad. Armeringen skall bestå av armeringsnät 6-8 mm med rutstorlek 150 mm. I bottenplattan så skall poolens balk gjutas in. Det är denna balk som ger poolen dess form. Bottenplattans yta skall stålglättas. Bottenplattan kan isoleras undertill om så önskas.

Återfyllning/stödgjutning

Om poolen är nedgrävd så skall den utrymmet mellan poolvägg och mark återfyllas med magerbetong (lätt fuktad sand och cement) ända upp till marknivå.

Om poolen är av modell 1,50 m pool och är monterad ovan mark eller nedgrävd mindre än 50 cm så skall en 50 cm hög och 20 cm bred stödgjutning göras.

Denna stödgjutning görs med hjälp av masonit, armeringsnät och magerbetong.