Oval poolstomme

Poolstommen till de ovala poolerna är tillverkad av varmgalvaniserad plåt och ytbehandlad enligt högsta industristandard med skyddslack och polyester vilket gör den extra beständig.

Simma lugnt med 35 års garanti!

Kvalitet i världsklass gör att vi lämnar 35 års garanti på denna stomme. När man gräver ut för en oval pool så görs hålet endast 20 cm större än poolen runt om. Detta utrymme fylls sedan med torrblandad cement (magerbetong) vilket gör att poolen står emot ensidigt marktryck vid en ev. tömning utan problem.

Oval pool skall monteras på en gjuten bottenplatta.

Principskiss för oval pool

Den ovala poolen skall monteras på en gjuten betongplatta. På den gjutna betongplattan så skall två stödmurar muras upp i Lecablock för stöttning av poolens långsidor.

Självbärande konstruktion

Det hål som skall schaktas för poolen skall vara 20 cm större runt om hela poolen. Den runda kortsidan på den ovala poolen är självbärande vilket innebär att dessa sidor kan monteras ovanmark. Vid behov skall dränering göras för att undvika att poolen blir stående i vatten.

Betongplatta

Den gjutna betongplattan skall vara 120 mm tjock och armerad. Armeringen skall bestå av armeringsnät 6-8 mm med rutstorlek 150 mm. Bottenplattans yta skall stålglättas. Bottenplattan kan isoleras undertill om så önskas.

Stödmurar

Stödmurarna skall muras av Lecablock som är minst 190 mm breda samt med armering.

På stödmurarna så skall 10 mm frigolitskivor limmas på insidan som skydd för ytbehandlingen av poolväggen.

Återfyllning

Poolen skall på de runda kortsidorna återfyllas med magerbetong (torrblandad cement) upp till marknivån.

Återfyllningen på långsidorna där stödmurarna är placerade kan göras med markmassor.