Styropor betongpool - Med extra hård insida!

Denna stomme består av frigolitblock som man enkelt bygger ihop, armerar och fyller med betong.

Vår Styropor pool har en extra hård insida!

Rektangulär pool Styropor

Styropor är en betongpoolstomme som går att bygga i
en mängd olika storlekar och djup. Stommen består av frigolitblock som man enkelt bygger ihop, armerar och fyller med betong. Styroporblocken har en extra hård insida vilket gör att man slipper att förstärka insidan av poolväggen med lösa förstyvningsskivor.

Den stabila konstruktionen med betong gör att poolen kan stå helt fristående, helt eller delvis nedgrävd.
 

Välj din egen storlek!

Våra Styroporpooler är mycket flexibla och du väljer både poolstorlek och baddjup själv.

Rektangulär
Styropor pool