Automatiskt poolöverdrag Solo Flex

Solo Flex täcker de flesta poolformer. Motorn drivs av solceller vilket gör att inga elkablar krävs.

Solo Flex täcker de flesta poolformer

Solo Flex är vår automatiska lamelltäckning som täcker de flesta poolformer. Solo Flex drivs med kraft från solen vilket gör att inga sladdar behövs.

Nyckelvredet sitter integrerat i stolpen för enkel manövrering. Du kan välja mellan vita, grå och sandfärgade lameller. Det går även att köpa till en trappflik som passar samtliga trappmodeller.

Välj mellan Vita, Sand eller Grå lameller

Prisexempel: Solo Flex - Vita lameller

Rektangulär poolÅttaformad pool
3 x 6 m 86.500 kr 3,5 x 5,4 m 97.700 kr
3.5 x 7.5 m 89.300 kr 4,2 x 6,5 m 106.150 kr
4 x 8 m 93.600 kr 5 x 7,7 m 113.600 kr
5 x 10 m 105.000 kr 6 x 9,2 m 137.000 kr 
6 x 12 m 129.200 kr    
Rund poolOval pool
3 m 88.400 kr 3 x 5,7 m 93.900 kr
3,5 m 95.900 kr 3 x 7 m 95.800 kr
4,2 m 100.700 kr 3,5 x 6,2 m 94.900 kr
4,5 m 100.700 kr 3,5 x 7,5 m 96.700 kr
5 m 104.000 kr 4,2 x 8,2 m 98.300 kr
 6 m 122.900 kr  4,2 x 9,5 m 100.600 kr
7 m  156.900 kr  5 x 9 m 113.850 kr
    5 x 10,3 m 117.450 kr
    6 x 11,3 m 137.550 kr
    6 x 12,6 143.450 kr
Övrigt 
Trappflik  4.200 kr
Kapning för hörntrapp  5.250 kr
Förlängningsskenor 3 meter (2 x 1,5 m) 1.650 kr
   
För fler prisexempel på grå och sandfärgade lammeller:
Kontakta oss på tel: 031 - 91 98 00