Rekommenderad prissättning montörer och markentreprenörer - PoolKungen

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Total kostnad
Totalt 0 SEK
Gå till kassan Visa varukorg

 

Montering rektangulära pooler

Pris

Montering ECO Premium 3 x 6 m 53.600 SEK
Montering ECO Premium 3 x 7 – 4 x 9 m 56.000 SEK
Montering ECO Premium 5 x 10 m 64.000 SEK
   
Montering Thermo Premium 3 x 6 m* 70.400 SEK
Montering Thermo Premium 3 x 7 - 4 x 9 m* 72.800 SEK
Montering Thermo Premium 5 x 10 m* 87.200 SEK
   

Byggmaterial Thermo Premium

(Betong, armering och förbrukningsmaterial)

 Pris

3 x 6 m 28.000 kr
3.5 x 7 m   32.000 kr 
4 x 8 m  35.000 kr 
5 x 10 m 41.000 kr 
   

Montering och återfyllning formade pooler

Pris

Montering åttaformad 3.5 x 5.4 – 4.2 x 6.5 m 21.500 SEK
Återfyllning åttaformad 3.5 x 5.4 – 4.2 x 6.5 m 10.000 SEK
Montering åttaformad 5x7.7 – 6x9.2 m 25.500 SEK
Återfyllning åttaformad 5x7.7 – 6x9.2 m 14.000 SEK
   
Montering rund 3 – 5 m 19.500 SEK
Återfyllning rund 3 – 5 m 10.000 SEK
Montering rund 6 – 10 m 25.500 SEK
Återfyllning rund 6 – 10 m 14.000 SEK
   

Tillbehör

Pris 

Montering Jet‐stream
(ej byggnation av pumprum, ej el‐installation)
3.000 SEK
Montering automatiskt poolöverdrag ovan mark
(ej el-installation)
4.500 SEK
Montering automatiskt poolöverdrag nedsänkt
(ej el‐installation)
6.000 SEK
Trappmontering gaveltrappa / hörntrappa 5.000 SEK 
Montering samt kalibrering av MiniMaster 7.000 SEK
   
Milersättning tillkommer på alla monteringar 80 SEK/mil
Löpande timdebitering vid montage, service m.m. 800 SEK/h
Logi vid övernattning tillkommer med självkostnadspris  
   

Gjuten betongplatta

Pris

ECO Premium  
3 x 6 m 55.000 SEK
3.5 x 7 m 58.000 SEK
4 x 8 m 62.000 SEK
5 x 10 m 71.000 SEK
   
Thermo Premium  
3 x 6 m 48.000 SEK
3.5 x 7 m 52.000 SEK
4 x 8 m 56.500 SEK
5 x 10 m 65.500 SEK
 

 

Grävning

Pris

Exempel: Poolstorlek 4 x 8 m 60.000 - 120.000 SEK**

 

Montering: Stomme inkl reningsverk, cirkulation, värmepump och liner.

*Kostnad för armering, byggmaterial, och betong tillkommer.
** Kostnanden för grävning påverkas bland annat av lokala deponiavgifter, schaktdjup samt tomtens tillgänglighet. Outförutsedda hinder, så som berg, rör/el-ledningar, pålning är ej inräknat i estimatet.