Rekommenderad prissättning montörer och markentreprenörer - PoolKungen

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Total kostnad
Totalt 0 SEK
Gå till kassan Visa varukorg

 

Montering rektangulära pooler

Pris

Montering ECO Premium 3 x 6 m 53.600 kr
Montering ECO Premium 3 x 7 – 4 x 9 m 56.000 kr
Montering ECO Premium 5 x 10 m 64.000 kr
   
Montering Thermo Premium 3 x 6 m* 72.800 kr
Montering Thermo Premium 3 x 7 - 4 x 9 m* 72.800 kr
Montering Thermo Premium 5 x 10 m* 87.200 kr
   

Byggmaterial Thermo Premium

(Betong, armering och förbrukningsmaterial)

 Pris

3 x 6 m 37.900 kr
3.5 x 7 m   41.200 kr 
4 x 8 m  44.600 kr 
5 x 10 m 51.300 kr 
   

Montering och återfyllning formade pooler

Pris

Montering åttaformad 3.5 x 5.4 – 4.2 x 6.5 m 21.500 kr
Återfyllning åttaformad 3.5 x 5.4 – 4.2 x 6.5 m 10.000 kr
Montering åttaformad 5x7.7 – 6x9.2 m 25.500 kr
Återfyllning åttaformad 5x7.7 – 6x9.2 m 14.000 kr
   
Montering rund 3 – 5 m 19.500 kr
Återfyllning rund 3 – 5 m 10.000 kr
Montering rund 6 – 10 m 25.500 kr
Återfyllning rund 6 – 10 m 14.000 kr
   

Tillbehör

Pris 

Montering Jet‐stream
(ej byggnation av pumprum, ej el‐installation)
3.000 kr
Montering automatiskt poolöverdrag ovan mark
(ej el-installation)
4.500 kr
Montering automatiskt poolöverdrag nedsänkt
(ej el‐installation)
6.000 kr
Montering poolskydd RoyalTec 1.500 kr
Trappmontering gaveltrappa / hörntrappa 5.000 kr 
Montering samt kalibrering av MiniMaster 7.000 kr
   
Framkörningsavgift 800 kr/dag
Löpande timdebitering vid montage, service m.m. 800 kr/h
Logi vid övernattning tillkommer med självkostnadspris  
   

Gjuten betongplatta

Pris

ECO Premium  
3 x 6 m 54.300 kr
3.5 x 7 m 60.300 kr
4 x 8 m 67.200 kr
5 x 10 m 81.500 kr
   
Thermo Premium  
3 x 6 m 48.000 kr
3.5 x 7 m 52.000 kr
4 x 8 m 56.500 kr
5 x 10 m 65.500 kr
 

 

Grävning

Pris

Exempel: Poolstorlek 4 x 8 m 60.000 - 120.000 kr**

Montering: Stomme inkl reningsverk, cirkulation, värmepump och liner.

*Kostnad för armering, byggmaterial, och betong tillkommer.
** Kostnanden för grävning påverkas bland annat av lokala deponiavgifter, schaktdjup samt tomtens tillgänglighet. Outförutsedda hinder, så som berg, rör/el-ledningar, pålning är ej inräknat i estimatet. 

 

Prisexempel markarbete - pool upp till 4 x 8m

 

I markarbete ingår

Pris

Etablering och Avetablering maskin 5.625 kr
Grundschakt inkl släntvinkel 1,5 m djup längre och bredare än poolmått
Pris avser 2m schaktdjup
46.250 kr
Fiberduk N2 för schaktbotten, väggar samt runt dräneringsrör 1.875 kr
Makadam 0-32 mm 30 cm 6.250 kr
Makadam 8-16 mm 15-20 cm 5.625 kr
   
Dräneringsrör 110 mm  
Dräneringsbrunn 400 mm  
Dräneringspump avsedd för dränvatten  
Spolrör 2 st  
Total dränering 18.750 kr
   
Markvibrator 250 & 80 kg 1.875 kr
Servicebil 1.250 kr 

I markarbete ingår inte

Bortforsling / lass 3.500 - 5.000 kr
Torra massor samt upp till 15 km från tipp.
Bortforsling till 4x8 m normalt mellan 10-14 lass

Vad kan påverka schaktpriset:

  • Geoteknisk undersökning.
  • El, vatten, avlopp, jordvärme eller liknande dolda nedgrävda föremål.
  • Berg/större stenar.
  • Tomtens tillgänglighet och avstånd för förflyttning av massor på tomten.
  • Återställning av växter, träd, gräsmatta eller liknande.