Sun Purity sparengöring ger kristallklart vatten i ditt spabad!

Sun Purity är det optimala reningssättet tillsammans med aktivt syre eller klor för att få ett kristallklart och fräscht vatten i ditt spabad.

Minskar klorbehovet med upp till 50%

Spabadets vatten rengörs genom att det strömmar genom Nature2 patronen som innehåller ett skikt av mineraler som fångar bakterier och alger.

Om du använder Sun Purity tillsammans med Aktivt Syre och Klortabletter behövs ingen annan kemikaliebehandling av ditt vatten. Badvattnet blir luktfritt och kristallklart tack vare mineralreningen.


Sun Purity minskar klorbehovet med upp till 50%. Patronen kan placeras i skimmerklaffen på 780 och 880-serien och varar i ca 4 månader

SunPurity™

Mineralrening - räcker i 4 mån.

735 kr

Mineral vattenrening för spabad