Filter för spabad från PoolKungen

Sundance Spas leder utvecklingen inom rening och filterteknik!

Filter - Microclean™ (780 serien )

1996 tar Sundance Spas världspatent på en helt ny reningsteknik (MicroClean™). Tekniken är av samma typ som används vid rening av dricksvatten. Filtret till en 780 serie består av 30% MicroClean™ och 70% tvättbar polyester.

  • Detta dubbelfilter ger tillsammans med Clear Ray™- vattenrenigssystem en effektivare rening jämfört med andra system på marknaden.
  • Filtrering sker parallellt genom dessa filter. Cirkulationspumpen som går 24 timmar/dygn suger vatten genom Clear Ray™-systemet.
  • Massagepumparna suger vatten genom polyesterdelen.
  • Polyesterfiltret som tar de stora partiklarna är tvättbart.
  • MicroClean™-filtret som tar de små partiklarna byts ut när det är fullt.
Clear Ray system


Clear Ray™

Clear Ray™ är Sundance senaste inovation. med Clear Ray™ renas vattnet med hjälp av UV-C ljus. UV-C ljuset bryter ner bakterier och microorganismer omedelbart när vattnet passerar Clear Ray™-systemet.

Clear Ray™ minskar klorbehovet med upp till 50% samt bryter ner det förbrukade kloret (bundet klor) effektivt.
Detta bidrar till att du alltid får ett fräscht vatten redo för nya härliga bad! Se video om Clear Ray™ här

24 timmars cirkulation


24 Timmars cirkulation i ditt spabad!

Med Sundance patenterade cirkulationssystem renas allt vatten i ditt spabad upp till 175 gånger/dygn.

Den kraftiga cirkulationspumpen går kontinuerligt för bästa rening.

På ett spabad från 780 serien pumpas hela 27 000 liter/dygn genom MicroClean™ delen av filtret.

På ett spabad från 880 serien cirkulerar 190 000 liter/dygn genom MicroClean™ Ultra filtret.

Filter - Microclean™ Ultra (880 serien )

Utvecklat exklusivt tillsammans med Sundance Spas. MicroClean™ Ultra är spabadsindustrins första filter med tvåstegsteknik.

Detta nya filter sätter en helt ny standard för vattenrening inom spabadsvärlden. Tekniken är densamma som för dricksvattenrening!

  • Med ett ytter- och innerfilter skapas den ultimata reningen.
  • Det yttre filtret är tvättbart och är det som tar upp större partiklar.
  • Det inre filtret tar smuts ner till några micron (smink, hårgelé mm) och byts när det är fullt.
  • Tillsammans med en mycket kraftig cirkulationspump som går 24tim/dygn får man det effektivaste reningsverket som finns på spabadsmarknaden idag.
Spabad - bräddavlopp


Bräddavlopp

Reningen på spabadet är en av de viktigaste funktionerna.

För att uppnå bästa rening på vattnet så har Sundance Spas som enda tillverkare i världen skapat ett extra stort bräddavlopp.

Bräddavloppets funktion är att samla in så mycket smutspartiklar som möjligt från ytvattnet och därigenom minskar grogrunden för eventuella bakterier.

Sundance bräddavlopp har större volym.

Standard bräddavlopp
som används av de flesta
tillverkare på
marknaden idag.

Sundance Spas egen-
utvecklade bräddavlopp
som är standard i 780 
och 880 Serien.


Våra spabad är energisnåla!

energieffektivitet.jpg
*Exempel: Chelsee. Spa Temperatur: 38° C  Baserat på att spabadets massagepumpar är igång 20 min/dag på full fart.