KöpvillkorSkriv ut

Växeln har telefontid måndag till fredag 08.00-17.00 lunch 11.30-12.30. Butikernas
öppettider och telefonnummer finner du här på vår hemsida under fliken "kontakt".

Kunder som köper kompletta poolpaket för självmontering har telefonsupport
vardagar 08.00 - 17.00. Supportnumret ges till kunden vid köpet.

Allmänt

Poolens innermått vad avser längden på rektangulära pooler är alltid *18 cm kortare än angivet, ex: 4 x 8 m = 4 x 7,82 m Toleranserna på poolmåtten kan variera med några centimeter, gäller framför allt rektangulär polyetenstomme.
Vid köp av kantsten så kan de behöva tillpassas/kapas för bästa passform, gäller framför allt vid trappor, midjan på åttan osv. 

* Styropor samt Thermo håller exakta mått. Poolens angivna mått är invändiga, ex: 4 x 8 m = 4 x 8m invändigt mått.

Vid vattenfyllning av en rektangulär pool ovan mark så får man räkna med att väggarna/väggelementen kan komma att ”flexa” lite av vattentrycket som skapas, detta är helt naturligt och en förutsättning för denna typ av konstruktion.

Priser

Priserna på hemsidan/katalogen gäller tillsvidare. Moms (25 %) är inräknad i alla priser. Om momsen ändras, justeras våra priser motsvarande. Vi reserverar oss för pris- och konstruktionsändringar samt reservation mot tryckfel.

Betalningsvillkor

Poolpaket 10% i handpenning vid order, resterande vid leverans (mot efterkrav) alternativt förskottsbetalning på hela beloppet. Spabad 10% i handpenning vid order, resterande en vecka innan leverans alternativt förskottsbetalning på hela beloppet. övriga varor expedieras mot efterkrav (kontant betalning vid leveransen), förskottsbetalning eller kortbetalning. Betalning av pool & spabad skall ske genom inbetalning på vårt bankgiro alternativt direktöverföring eller bankkort (ej kreditkort). Vid kampanjerbjudanden skall alltid varan vara slutbetald senast den dag kampanjen upphör

Leverans

OBS! Samtliga leveranstider räknas från det att ordern är bekräftad (betalningen är registrerad), ej från orderdatum. Frågor om leverans gällande poolpaket besvaras tidigast 15 dagar efter registrerad inbetalning. De flesta varorna levereras omgående från vårt lager eller från fabrik. Order före kl 12.00 expedierar vi i regel samma dag.

Normalt finns våra spabad för omgående leverans (8-10 veckor vid beställning från USA).
Normalt är leveranstiden för ett poolpaket 15 arbetsdagar (kan öka i högsäsong). Tid för frakt ut till kund tillkommer. Leveranstid för automatiska poolöverdrag samt RoyalTec är normalt 4-5 veckor, kan vara längre i högsäsong. Leveranstid för övriga poolöverdrag och vinterplåtar är normalt 2 veckor, kan vara längre i högsäsong. På dessa leveranstider tillkommer speditörernas transporttid. Vid beställning av ett komplett poolpaket så kommer flera leveranser med material beroende på vad som ingår i paketet (ex. pool, överdrag, vinterplåt = tre separata leveranser)

Vid synliga transportskador ska detta noteras direkt vid mottagandet på fraktsedeln. (Gäller även pallskada).Vid transportskador som inte är direkt synliga vid leverans, måste detta anmälas till transportbolaget eller PoolKungen AB (beroende på leveransvillkor; se köpevillkor) inom 5 arbetsdagar från leveransdagen.

Fraktvillkor

Fritt på bil till Er adress (garageuppfart) gäller vid fraktfri leverans. Fritt vårt lager vid icke fraktfri leverans.
OBS! Vid leverans av poolpaket, aut. poolöverdrag, spabad samt vinterplåtar krävs lossningshjälp alternativt pristillägg för kranbil, detta måste bokas direkt av kund hos speditör.
Kontakta PoolKungen AB för telefon till aktuell speditör.

Fraktpriser poolpaket

Frakter på varor debiteras till
självkostnadspris enligt tabell nedan

Oval, åttan och rund pool 2.500 kr
Rektangulär pool 3.000 kr
   
Tilläggspriser på ovanstående poolpaket:
150-cm trappa + 1.500 kr
250/300-cm trappa + 2.000 kr
Kantsten + 1.200 kr
Aqua/Solo  + 2.500 kr
Solfångare + 500 kr
Värmepump + 500 kr
Royaltec < 4 m + 995 kr
Royaltec < 5 m + 1.250 kr

 

Vi kan även erbjuda fraktfritt vid förskottsbetalning vid köp av poolmaterial (ej spabad, pooltak och vinterplåt ) för mer än 100.000kr, samt halva priset på frakter vid förskottsbetalning vid köp av poolmaterial (ej spabad, pooltak och vinterplåt) mellan 45.000–100.000kr.

Fraktpriser tillbehör
1-10 kg 200 kr
11-20 kg   250 kr
21-35 kg     300 kr


Fraktpriser spabad

Frakt SPA till tomtgräns ingår i priset om kund medverkar vid avlastning
Frakt SPA med kranlyft max 17m 5000kr
Frakt SPA med kranlyft max 25m 6500kr

Installation/Entreprenad

PoolKungen AB utför ej montering, grävning, service mm utan hänvisar till av oss rekommenderad installatör/entreprenör.

Rekommenderad installatör/entreprenör är ansvarig för att arbetet utförs korrekt. All dialog angående installation/entreprenad skall föras direkt med installatör/entreprenör.

Efterkrav

Efterkravsavgift är den avgift som speditörerna tar ut för att hantera betalning (pengar) mellan kund/leverantör. Efterkravsavgift tillkommer till självkostnadspris på samtliga frakter (dock ej vid förskottsbetalning).

Köpesumma 1-5.000 kr / avgift 230 kr
Köpesumma 5.001-20.000 kr / avgift 395 kr
Köpesumma 20.001-xxxxx kr / avgift 495 kr

Betalning till vid efterkrav med DHL kan göras enligt följande:

  • Kontanta medel Personlig check Bankcheck/postväxel
  • Förskottsbetalning postgiro/bankgiro:
  • Kontokort MasterCard, Visa och Bank

Returer

Vid retur av vara görs ett returavdrag på 25 %. Returfrakt betalas av kund. Returer måste returneras i oskadat originalemballage. Specialbeställningar (ex. liner med specialmått) kan ej returneras.

OBS! returnerade varor skall skickas med företagspaket. Vi har ej möjlighet att hämta ut gods som skickats till utlämningsställen.

GARANTIER

Under förutsättning att köparen följer monterings- och skötselanvisningar i enlighet med säljarens instruktioner, har alla våra produkter två års garanti på eventuella tillverknings- och materialfel från leveransdagen, detta gäller ej delar som byts ut på garanti. På poolstommen* så lämnar vi en utökad garanti på 35år**. En förutsättning för att garantin på poolstommen skall gälla är att poolen står torrt m.a.o. dränering vid behov. Under inga omständigheter får man använda poolen som bärande konstruktion för exempelvis altan el. liknande, poolen skall vara fristående. Garantin gäller inte vid skador som uppstår p.g.a. påverkan av frätande syror (vätskor), lutning(ar), ogräsbekämpningsmedel, eller liknande. På Sundance Spabad i 780/880-serien lämnar vi en utökad garanti på skalstrukturen på 10år samt 7år på skalytan. På Royal Spas lämnas en utökad garanti på skalstrukturen på 5 år samt 3 år på skalytan. Övriga delar har en garantitid på två år. (Ingen garanti lämnas på filter och kuddar).

Obs! vid garantireparation/service av spabad står inte Poolkungen AB för demontage av trall etc eller för lyft av spabad om detta skulle krävas. Det åligger kund att se till att en tekniker har lätt åtkomst till spabadet för att kunna genomföra nödvändig service. Serviceteknikerna som PoolKungen anlitar åker maximalt 100 km enkel väg för garantiåtgärd. Därefter tillkommer km-taxa enligt serviceteknikerns villkor på kundens bekostnad.” Vid garantiåtgärd gällande pool och spa som medför vattenpåfyllning, står alltid kund för vattenanskaffandet efter eller i samband med åtgärden.

Serviceteknikerna som PoolKungen anlitar åker maximalt 100 km enkel väg för garantiåtgärd. Därefter tillkommer km-taxa enligt serviceteknikerns villkor på kundens bekostnad. OBS! Kostnad för service som inte faller under garantiåtagande kan komma att faktureras om inte annat är överenskommet.

* Poolstomme innefattar inte liner. Liner är en separat
   produkt och har samma garantier som övrig utrustning 
** 20 år på rektangulär stomme i galvaniserad plåt
** Gäller ej glasfiberpool, Styropor och Thermo
*** Endast originalprodukter från Poolkungen skall användas som tillbehör eller reservdelar till spabad köpta av Poolkungen. För att garantiåtagande gällande läckage på The Cube, Royal Spas och Sundance Spas skall gälla, får inga långsamtverkande kemiska produkter användas, ej heller så kallad ”dispenser” som flyter omkring i spabads-vattnet. Endast snabbverkande och snabblösliga originalprodukter likvärdig PoolKungens kemisortiment för spabad skall användas.

 

Varan skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet. Säljarens ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt säljarens val. Såvitt inte annat överenskommits, svarar köparen för fraktkostnaden till leverantören, demontage av defekt detalj och återuppsättning av utbytt eller reparerad enhet. Garantin omfattar dock ej normala förslitningsdetaljer/förbrukningsartiklar såsom glödlampor, mätelektroder, packningar, axeltätningar och dylikt, ej heller skador som orsakats av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker, ej heller för korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH-värde och alkalinitet. I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen. Om produkten modifieras gäller inte garantin***

Reklamationer

Innan eventuell reklamation, kontrollera att ni inte missat något i Poolkungens köpevillkor. Reklamation av vara skall ske så snart felet upptäcks eller inom skälig tid. Vid reklamation av vara måste varan skickas till PoolKungen AB för kontroll/reparation innan vi skickar ny vara. Om köparen vill ha en ny vara skickad innan vi fått den gamla måste kunden betala varan, vi skickar ev. kredit när vi mottagit den reklamerade varan och godkänt reklamationen. Alla reklamationer skall göras skriftligen på Poolkungens för reklamationer avsedda blankett. Den kan skickas till dig via E-post eller vanlig post.

Gör så här:

  • Kontakta PoolKungen AB för att få en reklamationsblankett
  • Fyll i reklamationsblanketten
  • Posta reklamationsblankett, inköpskvitto och foto på skada. Foto går också bra att e-posta till info@poolkungen.se


Force Majeure

Arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, valutarestriktioner, materialbrist, knapphet på transportmedel, fel i leveranser från underleverantör etc. eller omständighet av vad slag det må vara, utom vår kontroll, som inverkar på avtalade priser och leveransens fullgörande, berättigar säljaren efter eget val till förlängning av leveranstiden eller till att helt eller delvis annullera avtalet utan skyldighet för säljaren att härför utgiva ersättning.

Skadestånd - ersättning

PoolKungen AB ersätter inte kostnader som uppstår för kund (ex. hantverkare, vattenbilar, markentreprenörer osv.) vid ev. sen leverans, fel i leverans, trasigt gods eller annan orsak av vad slag det än må vara.
Vi rekommenderar att du som kund beställer varorna i god tid innan montering och säkerställer att allt gods är rätt och helt så att inga problem uppstår vid monteringen.