Poolkemi ger kristallklart och perfekt vattenvärde i poolen - PoolKungen

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Total kostnad
Totalt 0 SEK
Gå till kassan Visa varukorg

Poolkemi

21 mars 2022

Vattnets värden ska mätas med jämna mellanrum. Klor och pH bör man testa en gång i veckan, övriga värden räcker det att testa ett par gånger per säsong. Vid byte av mycket vatten behöver samtliga värden alltid kontrolleras igen. PoolKungen rekommenderar att man använder en driftjournal där poolens vattenvärden samt eventuella justeringar kontinuerligt förs in.

Eventuella servicearbeten, sandbyten och dylikt som utförts bör också antecknas. Poolens vattenvärden testas antingen med hjälp av en manuell eller digital poolvattentestare. PoolKungen rekommenderar en digital mätare eftersom de ger ett pålitligare resultat.

Poolkemi för att justera vattenvärden

För att justera poolens vattenvärden används PoolKungens poolkemi och kemikalier. Vid justering av vattenvärdena skall man alltid följa anvisningarna på respektive kemikalieförpackning. Nedan följer några allmänna råd vid justering av vattenvärden.

Alla kemikalier i granulat (pulverform) löses lämpligen upp i en hink med ljummet vatten innan det hälls ner i poolen. Då granulatet har löst sig bör det hällas ut i långsam takt framför inloppen i poolen. Detta ger en snabb effektiv blandning med resten av vattnet. Se upp för stänk på kläder och hud. Det är lämpligt att dosera lite i taget och
invänta resultat vid ny mätning för att slippa dubbelkorrigeringar.

Det kan exempelvis enligt egna beräkningar behövas ca 400g av en viss produkt för att uppnå önskat värde. Använd ändå bara hälften av detta och vänta sedan i några timmar innan värdena mäts igen. Det kan hända att denna dos räckte för att nå det önskade värdet. I så fall har du besparat dig själv både tid och pengar.

Tillsätt aldrig olösta kemikalier direkt i poolen då detta kan skada och missfärga linern. Lämna heller aldrig veckoklorpucken i bräddavloppet om cirkulationen är avstängd, det kan leda till missfärgningar på linern under bräddavloppet.

Förvara kemikalier torrt och utom räckhåll för barn.

Rätt värden på poolvattnet

pH 7.2-7.6
Klor (totalt) 0.5-1.6 ppm
Fritt klor 0.5-1.0 ppm
Bundet klor 0.05 ppm
Alkalinitet 80-120 ppm
Kalciumhårdhet 100-200 ppm
Cyanursyra 25-50 ppm
Järn Max 0.1 mg/liter
Koppar Max 0.02 mg/liter
Mangan Max 0.05 mg/liter
Fosfor Max 0.01 mg/liter
Nitrat Max 50 mg/liter

pH höj

PH-Höj höjer poolvattnets pH-värde. För lågt pH-värde gör vattnet aggressivt för poolens komponenter. Den önskade mängden pH Höj hälls i en plasthink och upplöses i rent vatten. Lösningen hälls sedan i poolen framför inloppsmunstyckena medan filterpumpen får gå.

ph-hoj-pool

pH Sänk

pH-Sänk sänker poolvattnets pH-värde. För högt värde gör att vattnet blir grumligt eller mjölkaktigt samt att kloret blir delvis overksamt. Mät därför ofta pH-värdet i poolen. Den önskade mängden pH-Sänk hälls i en plasthink och upplöses i rent vatten. Lösningen hälls sedan i poolen framför inloppsmunstyckena medan filterpumpen får gå.

ph-sank-pool-1044

Alka Plus

Alka Plus Används för höjning av vattnets totala alkalinitet, förkortat TA. Enkelt förklarat skulle man kunna säga att alkaliniteten är pH-värdets krockkudde som bromsar upp och förhindrar en total krasch av pH-värdet vid exempelvis surt regn.

Ett viktigt balanseringsmedel i områden där poolen fylls med ytvatten eller “mjukt” vatten. Låg alkalinitet gör det svårt att reglera poolvattnets pH-värde till rätt nivå och hålla nivån stabil.

alka-plus-pool-1101

Vinterkonserveringsmedel

Vinterkonservering är ett modernt övervintringsmedel för alla typer av poolvatten. Medlet tillförs för att motverka algangrepp och undvika utfällningar i form av metallbeläggningar på poolens botten och sidor. Det gör att vårrengöringen av poolen begränsas till ett minimum.

vinterkonserveringsmedel-pool-1107

Linertvätt

Linertvätt är ett specialrengöringsmedel som används för att få bort smutsränder och beläggningar i området kring poolens vattenlinje. Sänk vattennivån med ca 10 cm och applicera därefter medlet mot fläckarna med en svamp eller borste. Rengör efteråt med fuktad svamp eller trasa.

Vid kraftig nedsmutsning eller grova beläggningar kan det vara nödvändigt att upprepa behandlingen. Linertvätt som hamnar i poolvattnet under appliceringen och den efterföljande sköljningen medför ingen hälsofara för de badande men medlet skall inte ha kontakt med själva poolvattnet. Använd skyddshandskar när du hanterar Linertvätt.

linertvatt-1040

Rent & Klart - flockningsmedel

För att ett sandfilter ska fungera effektivt krävs kontinuerlig tillförsel av flockningsmedel. Rent & Klart, flockningsrullar är ett flockningsmedel som upplöses långsamt. En 125 g-påse läggs i bräddavloppets korg och doseringen sker därefter automatiskt under de närmast följande dagarna.

Rent & Klart samlar ihop de små svävande partiklarna i vattnet till större flockar som fastnar i sandfiltret. De uppsamlade flockarna med föroreningar rensas bort ur filtret genom en normal backspolning. Rent & Klart kan användas i alla pooler med sandfilter och tillsammans med både klorfria och klorhaltiga poolkemikalier.

rent-och-klart-pool-2471