Chockklor Pool bryter ner bakterier & smuts i ditt poolvatten

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Total kostnad
Totalt 0 SEK
Gå till kassan Visa varukorg

Chockklor Pool

Art nr 10300007
Moms ingår med

Klorgranulat för ditt poolvatten.
Läs mer

Vikt
Välj
Produktinformation

Bryt ner bakterier och smuts i ditt poolvatten

Bryt ner bakterier, alger och annat icke organiskt med Chokklor, en premiumprodukt i pulverform för en kraftigare desinfektion av poolvattnet!

När du startar upp din pool, samt under hela badsäsongen är det viktigt att du med jämna mellanrum chockklorerar ditt poolvatten. Detta bryter ner oönskade bakterier och är perfekt att använda efter dagar med mycket bad för att kompensera för den ökade klorförbrukningen.

Riktlinjer för Chockklor:

Idealiskt pH-värde: 7,2 – 7,6

Användning och tips!

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Lös alltid upp Chockkloret i en hink med vatten innan användning, observera att du först tillsätter vatten och därefter granulatet i hinken. Häll sedan ner lösningen försiktigt i bräddavloppet eller framför inloppen. Var försiktig så att inte kloret hamnar direkt på linern, då kan den missfärgas.

Tips! Tillsätt Chockkloret på kvällen, på så vis kan kloret verka ostört under natten.

Dosering

Under perioder där poolens används mycket och/eller när temperaturen utomhus är hög bör doseringen ökas. Vid vårstart eller chockklorering: dosera 2 dl, per 25 m3 vatten.

Doseringsexempel

3 x 6 pool med ca 25 m3 = 2 dl
4 x 8 pool med ca 45 m3 = 3,6 dl
5 x 10 pool med ca 70 m3 = 5,6 dl

Viktigt:

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). Väl utspädd i poolen kan produkten kombineras med andra. De kan dock inte tillsättas samtidigt.

Faroangivelser
H272 Kan intensifiera Brand 
H302 Skadligt vid förtäring
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

För mera information om produkten se Säkerhetsdatablad under dokument.