Instruktion för markarbete - PoolKungen
 • Experter på pool
 • Bäst kvalitet på pool, spa & kemi
 • Snabba leveranser

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Total kostnad
Totalt 0 SEK
Gå till kassan Visa varukorg

eco-premium-konstruktion

Innehåll

 1. Installation / Entreprenad
 2. Placering av pool
 3. Poolstomme
 4. Schaktmått
 5. Dränering
 6. Betoingplattan
 7. Trappa
 8. Slangar / rör
 9. Schakt för el-dragning
 10. Anvisad plats för reningsverk
 11. Vatten
 12. Checklista markentreprenad

1. Installation/Entreprenad

PoolKungen AB utför ej montering, grävning, service mm utan hänvisar till av oss rekommenderad installatör/entreprenör. Rekommenderad installatör/entreprenör är ansvarig för att arbetet utförs korrekt. OBS! det är viktigt att du som kund/markentreprenör tar reda på om det under markytan finns befintliga kablar, rörledningar eller annan materiel som kan komma till skada vid markentreprenaden. Information om hur ni får kabelutsättning finner ni hos er el, tele och bredbandsleverantör. Information om Rörledningar fås av kommunen. Ni finner också hjälp på www.ledningskollen.se

All dialog angående installation/entreprenad skall föras direkt med installatör/entreprenör.

 

2. Placering av poolen

OBS! Var noga med att mäta ut hålet i förhållande till hus/omgivning.

Det är viktigt att hålet blir rektangulärt. Rita gärna in poolen på en tomtritning där det framgår om poolen skall ligga parallellt eller liva
med något.

Normalt görs placeringen av kund tillsammans med markentreprenör. Om placeringen är sådan att den kräver extrem noggrannhet
så finns det företag som utför detta med hjälp av GPS-koordinater.

 

3. Poolstomme

Poolstommen för rektangulär pool ovan mark har stöttor runt om för att klara av det vattentryck som uppstår när poolen fylls med vatten.

För att dessa stöttor skall kunna förankras ordentligt så måste poolen monteras på en gjuten platta.

Börja alltid med att resa poolstommen och montera stödkonstruktionen. Påbörja aldrig vattenpåfyllning och installation av poolduk innan stödkonstruktionen är på plats.

eco-premium-poolstomme

 

4. Schaktmått

Utifall poolen ej skall stå helt fritt ovan mark så skall poolhålet schaktas ut enligt nedanstående instruktioner

Poolhålet skall grävas efter följande mått:

schaktmatt-eco-remium

Tillval trappa eller Jet-stream grävs efter följande mått:

schaktmatt-eco-remium-trappa-jet-stream

 

Trappa

Hålet skall grävas ut helt och gjutas (samma som för poolen)

trappa

Utschaktningsmått för utvändig trappa:

150 trappa
Bredd: 150 cm
Längd: 110 cm

250 trappa
Bredd: 250 cm
Längd: 105 cm

300 trappa
Bredd: 300 cm
Längd: 125 cm

Samtliga måttangivelser på nedanstående ritningar utgår från poolens tänkta ovankant, ej befintlig marknivå. Det totala schaktdjupet avgörs av rådande markförhållanden och mängden dräneringsmaterial som är nödvändig.

  ritning

 

5. Dränering

Dränering med slang samt drängrus, utförs alltid efter rådande förhållanden utifrån markentreprenörens rekommendationer. Marken skall alltid dräneras på ett sådant sätt så att poolen aldrig blir stående i vatten.

Om dränering ej utförs på ett korrekt sätt gäller inte poolens garantier.

 

6. Betongplattan

 1. Betongplattan skall vara minst ca 50 cm större än poolen på samtliga sidor och helt vågrät.
  Exempel: Pool 4 x 8 m behöver en betonplatta som är 5,0 x 9,0 m
  (Poolstöttan bygger 45cm på var sida av poolen, se till att den får plats ordentligt på plattan)
 2. Betongplattan skall vara 100 mm tjock och armerad.
 3. Rekommenderad armering: 6 mm nätarmering med rutstorlek 150mm, (kallas 6150 i bygghandeln) denna placeras på armeringsdistanser 40-50 mm. Observera att näten skall överlappa varandra 30-60cm samt vara ihopnajade.

  OBS! Betongplattans yta skall vara som en spegel (Stålglättad)!

betongplattan

7. Trappa

 • I det fallet som trappan skall monteras ovan mark, eller delvis ovan mark så skall en stödkonstruktion med Leca-block och armering även göras för att trappan skall fixeras optimalt. Se materialspecifikation nedan.
 • Tomrummet i stödkonstruktionen med Leca-block skall fyllas med magerbetong (1 del cement, 5 delar ballast (gjutsand, gjutgrus). Se materialspecifikation nedan.
 • För frågor gällande denna konstruktion, kontakta supporten eller PoolKungen AB.

trappa-pool

 

Mängd ballast (gjutsand, gjutgrus):

Mängd cement:

Antal Leca-block:

150 trappa: 1 m3 150 trappa: 15 st säckar 150 trappa: 40 st
250 trappa: 1 m3 250 trappa: 15 st säckar 250 trappa: 55 st
300 trappa: 1 m3 300 trappa: 15 st säckar 300 trappa: 55 st

 

OBS! Viktigt att betongplattan är tillräckligt stor för poolen inkl. poolstöttor. Se till att samtliga poolstöttor får plats på betongplattan.

 

8. Slangar / rör

 • Mellan poolen och reningsverket skall det kopplas slangar. Om dessa inte skall vara synliga måste det grävas ett dike (ca 30 cm djupt, 30 cm bredd) för slangarna. Detta ombesörjs av kund / Markentreprenör anlitad av kund.
 • Från reningsverket till närmsta spillvattenledning, skall det kopplas en slang för backspolningsvatten. Om denna inte skall vara synlig måste det grävas ett dike (ca 30 cm djupt, 15 cm bredd) för slangen. Detta ombesörjs av kund / Markentreprenör anlitad av kund.
 • Eventuell håltagning i stenvägg (genom husgrund eller liknande) ombesörjs av kund/fackman.Rådgör med Poolkungen AB angående dimension på hålen samt antal.

 

9. Schakt för eldragning

 • Schaktning för el-dragningar till lampa/lampor, automatiska poolöverdrag och Jet-Stream skall utföras.
 • Schakt mellan El-central samt anvisad plats för reningsverket skall också utföras.
 • Hur el-ledningar skall dras samordnas med av kund ombesörjd elektriker.

 

 

10. Anvisad plats för reningsverk

 • Reningsverket skall ha en anvisad plats.
 • Reningsverket får ej placeras mer än 0,5 m över poolens vattennivå.
 • Rekommenderat avstånd mellan pool och maskinrum är max 12 m. Rådgör med PoolKungen utifall avståndet mellan maskinrum
 • och pool överstiger 12 m.
 • Eventuellt markarbete (ex. stenplattor) skall ombesörjas av kund eller markentreprenör anlitad av kund.
 • Reningsverket kräver en yta på ca: 1 x 1,5 m och minsta höjd 1,2 m. Om extra utrustning skall kopplas till cirkulationen inne i maskinrummet (såsom t ex UV-rening & Minimaster) bör detta mått utökas för att få plats med alla tillbehör. För råd och tips angående placering av maskinutrymme kontakta PoolKungen.

 

 

11. Vatten

I det fall monteringen görs av poolmontör ombesörjer kunden tankbil för att fylla poolen.

 

12. Checklista markentreprenad

 • Kontrollera om det finns några ledningar (avlopp/el, etc.) där schakten skall utföras. För mer information, kontakta er kommun.
 • Framkomlighet med maskiner.
 • Plats för schaktmassor
 • Grundvattennivå
 • Förekomst av berg/sprängning
 • Växtlighet som önskas sparas/omplantering/jordsla växter i tid