PH-höj pool höjer pH-värdet på vattnet i poolen

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Total kostnad
Totalt 0 SEK
Gå till kassan Visa varukorg

pH Höj Pool

Art nr 10300006
Moms ingår med

PH-Höj höjer poolvattnets pH-värde. För lågt pH-värde gör vattnet aggressivt för poolens komponenter.
Läs mer

Vikt
Välj
Produktinformation

Ha koll på dina vattenvärden genom att testa badvattnet regelbundet med ett testset. Idealiskt pH-värde är 7,2-7,6. Dosera enligt instruktioner på förpackningen.

Användning

Häll den önskade mängden pH-Höj i en plasthink och upplös i rent vatten. Lösningen hälls sedan i poolen framför inloppsmunstyckena medan filterpumpen får gå.

För perfekt poolvatten bör pH-värdet ligga mellan 7,0 och 7,4. Värdet på pH kan mätas med pooltestern. Om pH-värdet är för lågt blir vattnet aggressivt för poolens komponenter. Innanför pH-området 7,2 - 7,6 är vattnet svagt basiskt och klortillsatsen har god effekt, samtidigt som poolens användare kan njuta av ett vatten som känns fräscht och välskött.

Om pH-värdet sjunker under 7,2 tillsätts pH-Höj enligt anvisningarna på förpackningen. Den mängd pH-Höj som krävs hälls i en plasthink och upplöses i rent vatten (eventuellt poolvatten).
Cirkulationspumpen bör gå under och efter tillsättningen. Efter cirka 30 minuter kan effekten kontrolleras genom en ny pH-mätning.

Upprepa vid behov behandlingen genom tillsättning av en ny portion pH-Höj tills pH-värdet ligger på 7,2 - 7,6. Om poolen har blivit fylld med mjukt vatten, t ex ytvatten, kan det vara nödvändigt med en justering av vattnets alkalinitet med Alka Plus eller Calcium Plus.

Information om pH-värde

PH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad och skalan går från 0-14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en pool är 7.2-7.6.

  • pH högre än 7 = basiskt vatten
  • pH lägre än 7 = surt vatten
  • pH 7.4 = optimalt

Högt pH-värde (basiskt vatten) ger:

  • Sämre klordesinfektion
  • Hudirritation
  • Kalkutfällning
  • Grumlighet

Lågt pH-värde (surt vatten) ger:

  • Aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
  • Irriterade ögon och slemhinnor
  • Skador på poolduken

Riktvärde är 7.2 - 7.6. pH-värdet sänks med pH-minus (natriumbisulfat) och höjs med pH-plus ( natriumkarbonat).