pH Sänk Pool sänker poolvattnets pH-värde

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Total kostnad
Totalt 0 SEK
Gå till kassan Visa varukorg

pH Sänk Pool

Art nr 10300005
Moms ingår med

PH-Sänk sänker poolvattnets pH-värde. För högt värde gör att vattnet blir grumligt eller mjölkaktigt samt att kloret blir delvis overksamt. Mät därför ofta pH-värdet i poolen
Läs mer

Vikt
Välj
Produktinformation

Ha koll på dina vattenvärden genom att testa badvattnet regelbundet med ett testset. Idealiskt pH-värde är 7,2-7,6. Dosera enligt instruktioner på förpackningen.

Användning

Den önskade mängden PH-Sänk hälls i en plasthink och upplöses i rent vatten. Lösningen hälls sedan i poolen framför inloppsmunstyckena medan filterpumpen får gå.

För perfekt poolvatten bör pH-värdet ligga mellan 7,2 och 7,6. Värdet på pH kan mätas med pooltestern. Om pH-värdet är för högt blir vattnet grumligt och kloret har dålig effekt. Innanför pH-området 7,2 - 7,6 är vattnet svagt basiskt och klortillsatsen har god effekt, samtidigt som poolens användare kan njuta av ett vatten som känns fräscht och välskött.

Om pH-värdet stiger över 7,6 tillsätts pH-Sänk enligt anvisningarna på förpackningen. Den mängd pH-Sänk som krävs hälls i en plasthink och upplöses i rent vatten (eventuellt poolvatten) under försiktig omröring.

Lösningen hälls sedan i poolen framför inloppsmunstyckena. Cirkulationspumpen bör gå under och efter tillsättningen. Efter cirka 30 minuter kan effekten kontrolleras genom en ny pH-mätning. Upprepa vid behov behandlingen genom tillsättning av ny portion pH-Sänk tills pH-värdet ligger på 7,2 - 7,6.

Varning! Får inte blandas eller förvaras tillsammans med andra produkter på grund av risken för bildning av farliga gaser.

Information om pH-värde

PH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad och skalan går från 0-14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en pool är 7.2-7.6.

  • pH högre än 7 = basiskt vatten
  • pH lägre än 7 = surt vatten
  • pH 7.4 = optimalt

Högt pH-värde (basiskt vatten) ger:

  • Sämre klordesinfektion
  • Hudirritation
  • Kalkutfällning
  • Grumlighet

Lågt pH-värde (surt vatten) ger:

  • Aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
  • Irriterade ögon och slemhinnor
  • Skador på poolduken

Riktvärde är 7.2 - 7.6. pH-värdet sänks med pH-minus (natriumbisulfat) och höjs med pH-plus ( natriumkarbonat).