Elvärmare pool ger enkel poolvärme - PoolKungen

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Total kostnad
Totalt 0 SEK
Gå till kassan Visa varukorg

Värmaren skall installeras på returledningen till poolen EFTER filtret, se installationsritning. Installera ej avstängningsventil mellan värmaren och poolen. Om ventil erfordras, installera en backventil. Om placeringen av värmaren är sådan att frysrisk finns skall installationen vara så utförd att elvärmaren kan tömmas på allt vatten. Elvärmarens utlopp får inte anslutas till någon annan kran eller koppling än vad kopplingsritningen anger.

elvarmare-pool

Mer information finns i manual elvärmare pool och produktblad till pool-elvärmare.
Den elektriska installationen av elvärmaren får endast utföras av behörig elinstallatör.