Vinterstängning pool med steg-för-steg-guide - PoolKungen

Varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Total kostnad
Totalt 0 SEK
Gå till kassan Visa varukorg

 

1. Koppla loss belysning, sänk till botten eller lägg på poolkant, bryt strömmen!

2. Stäng av värmare och invänta att vattentemperaturen sjunker till min 10 grader.

3. Justera vattnet enligt rekommenderade vattenvärden:
pH 7,2-7,6
Fritt klor 0,5-1,6 ppm
Bundet klor 0-0,4 ppm
Totalt klor Max 2,0 ppm
Cyanursyra Max 50 ppm

4. Dosera vinterkonserveringsmedel enligt förpackningens anvisningar och vänta 12 timmar.

5. Städa botten, borsta väggar samt trappa, ev stege tas bort och vinterkonserveras.

6. Backspola sandfiltret 3-5min

7. Stäng av reningsverk.

8. Töm pool till anvisad nivå med hjälp av en dränkbar pump eller liknande.

9. Rengör vattenlinjen med linergel vid behov.

10. Ta bort / öppna bottenventiler för pump, sandfilter, ev Jet Swim, UV-ljus, mätutrustning.

11. Vinterförvara eventuella elektroder till mätutrustning.

12. Dränera alla ledningar, ventiler och låt de stå i öppet läge så eventuellt tillkommande vatten kan evakueras.

13. Sexvägsventil ställs mellan två lägen eller på läge ”Winter” om sådan markering finns.

14. Manometer demonteras och förvaras frostfritt.

15. Demontera inloppsmunstyckenas front, kula och säte för kula och montera vinterplugg 1½”

16. Ta bort bräddavloppets klafflucka, silkorg, vinterplugga eller dränera enl avsnitt bräddavlopp.

17. Ta bort pumpens silkorg. Lossa pumpens fläktkåpa. Smörj motoraxeln med rostlösande/rostförebyggande medel (ex. 5-56). Täck över pumpen och skydda den från vatten, smuts och nedfall.

18. Samla alla demonterade pluggar, silkorgar, rengör packningar och smörj in med förslagsvis Molykote 111.

19. Demontera unioner på värmepump / värmeväxlare, luta värmepump för att dränera den enl avsnintt värmepump.

20. Om din pool är utrustad med pooltak stängs och låses pooltaket på samtliga punkter. Pooltaket tål snö men kan trots detta behöva borstas av ett par gånger under vintern då blöt snö eller is blir väldigt tung.

Detta behöver göras när man vinterstänger sin pool

 

1. Koppla loss poolbelysning, sänk till botten eller lägg på poolkant, bryt strömmen!

2. Stäng av värmare och invänta att vattentemperaturen sjunker till min 10 grader.

3. Justera vattnet enligt rekommenderade vattenvärden: pH 7,2-7,6 Fritt klor 0,5-1,6 ppm Bundet klor 0-0,4 ppm Totalt klor Max 2,0 ppm Cyanursyra Max 50 ppm

4. Dosera vinterkonserveringsmedel enligt förpackningens anvisningar och vänta 12 timmar.

5. Städa botten, borsta väggar samt trappa, ev stege tas bort och vinterkonserveras.

6. Backspola sandfiltret 3-5min

7. Stäng av reningsverk.

8. Töm pool till anvisad nivå med hjälp av en dränkbar pump eller liknande.

9. Rengör vattenlinjen med linergel vid behov.

10. Ta bort / öppna bottenventiler för pump, sandfilter, ev Jet Swim, UV-ljus, mätutrustning.

11. Vinterförvara eventuella elektroder till mätutrustning.

12. Dränera alla ledningar, ventiler och låt de stå i öppet läge så eventuellt tillkommande vatten kan evakueras.

13. Sexvägsventil ställs mellan två lägen eller på läge ”Winter” om sådan markering finns.

14. Manometer demonteras och förvaras frostfritt.

15. Demontera inloppsmunstyckenas front, kula och säte för kula och montera vinterplugg 1½”

16. Ta bort bräddavloppets klafflucka, silkorg, vinterplugga eller dränera enl avsnitt bräddavlopp.

17. Ta bort pumpens silkorg. Lossa pumpens fläktkåpa. Smörj motoraxeln med rostlösande/rostförebyggande medel (ex. 5-56). Täck över pumpen och skydda den från vatten, smuts och nedfall.

18. Samla alla demonterade pluggar, silkorgar, rengör packningar och smörj in med förslagsvis Molykote 111.

19. Demontera unioner på poolvärmepump / värmeväxlare, luta värmepump för att dränera den enl avsnintt värmepump.

20. Om din pool är utrustad med pooltak stängs och låses pooltaket på samtliga punkter. Pooltaket tål snö men kan trots detta behöva borstas av ett par gånger under vintern då blöt snö eller is blir väldigt tung.